دیجی کتاب

جزوه جامع روش تحقیق نظری در علوم اجتماعی

جزوه تایپ شده روش تحقیق نظری در علوم اجتماعی

دانلود فایل


 
 
۲۴ مرداد ۹۹ ، ۲۳:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
saman ebta

جزوه جامع تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها

جزوات تایپ شده تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها

دانلود فایل


 

 

۲۴ مرداد ۹۹ ، ۲۳:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
saman ebta

جزوه جامع تحلیل سازه ۲

جزوات تایپ شده تحلیل سازه ۲

دانلود فایل


 
۲۴ مرداد ۹۹ ، ۲۳:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
saman ebta

جزوه جامع تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

جزوات تایپ شده تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

دانلود فایل

 
۲۴ مرداد ۹۹ ، ۲۳:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
saman ebta

جزوه جامع حقوق تجارت ۲

جزوات تایپ شده حقوق تجارت ۲

دانلود فایل


 

 

۲۴ مرداد ۹۹ ، ۲۳:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
saman ebta

جزوه جامع فارسی عمومی

جزوه تایپ شده فارسی عمومی

دانلود فایل

 
 
۲۴ مرداد ۹۹ ، ۲۳:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
saman ebta

جزوه جامع پول ارز بانکداری

جزوات تایپ شده پول ارز بانکداری

دانلود فایل

 
۲۴ مرداد ۹۹ ، ۲۳:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
saman ebta

جزوه جامع عناصر و جزئیات ساختمانی ۲

جزوه تایپ شده عناصر و جزئیات ساختمانی ۲

دانلود فایل

 

 

۲۴ مرداد ۹۹ ، ۲۳:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
saman ebta

جزوه جامع ترمودینامیک ۱ مهندسی مکانیک

جزوه تایپ شده عناصر و جزئیات ساختمانی ۲

دانلود فایل
 

 

۲۴ مرداد ۹۹ ، ۲۳:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
saman ebta

دستور کار ازمایشگاه شیمی تجزیه

دستور کار ازمایشگاه شیمی تجزیه

دانلود فایل

 
 
۲۴ مرداد ۹۹ ، ۲۳:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
saman ebta